Kvalitativní kritéria KVH hranolů

Znak výběru Pohledová kvalita - KVH-Si Nepohledová kvalita - KVH-NSi Poznámka
1 Oblina nepřípustná max 10 % menší strany průřezu (měřeno šikmo) zvýšený požadavek proti normě DIN 4074-1
2 Stav suků volné a vypadavé suky jsou nepřípustné přídavný znak pro KVH - Si
3 Suky (sukovitost) s ≤ 2/5 ne přes 70mm s ≤ 2/5 ne přes 70mm odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1
4 Šířka letokruhů přípustné do šířky 6 mm přípustné do šířky 6 mm odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1
5 Výsušné trhliny šířka trhliny š = 3% vždy příčného řezu, avšak ne více než 6 mm přípustné zvýšený požadavek proti normě DIN 4074–1 pro KVH-Si
6 Odlupčivé trhliny, trhliny způsobené mrazem, bleskem nepřípustné nepřípustné odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1
7 Sklon vláken přípustné do 120 mm/m přípustné do 120 mm/m odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1
8 Zamodrání nepřípustné přípustné zvýšený požadavek proti normě DIN 4074–1 pro KVH-Si
9 Hnědé, červené pruhy nepřípustné přípustné až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu zvýšený požadavek proti normě DIN 4074–1 pro KVH-Si
10 Poškození hmyzem napadajícím čerstvé dřevo nepřípustné přípustné až do 2 mm hloubky čerstvého napadení zvýšený požadavek proti normě DIN 4074–1
11 Napadení jmelím nepřípustné nepřípustné odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1
12 Tlakové dřevo přípustné do 2/5 přípustné do 2/5 odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1
13 Zkroucení přípustné 8 mm / 2 m přípustné 8 mm / 2 m odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074, přípustná míra zkroucení není blíže ohraničená
14 Křivost, podélná křivost přípustná u bezjádrového řezu do 4mm/2, u jádrem rozděleného řezu do 8 mm/ 2 m přípustná u jádrem rozděleného řezu do 8 mm/ 2 m odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074, přípustná míra zkroucení není blíže ohraničená
15 Vlhkost dřeva přípustná 15% vlkost s tolerancí 3 % přípustná 15% vlkost s tolerancí 3 % zvýšené požadavky oproti DIN 4074–1 pro KVH–Si pro dřeva s bezjádrovým řezem
16 Druh pořezu bezjádrový u příčných řezů do 100 mm síla jádrem rozdělený, u příčných řezů do 100 mm síly jádrem rozdělený přídavný druhový znak pro KVH bezjádrová se sílou = 40 mm jádrem dělená, u dvoumístného řezu by byl prořízlý střed ideálně rovného kmene
17 Zachování rozměru průřezu ± 1 mm ± 1 mm přídavný druhový znak pro KVH
18 Zárost, kůrou ohraničené suky nepřípustné přídavný druhový znak pro KVH
19 Smolníky šířka š ≤ 5 mm přídavný druhový znak pro KVH
20 Úprava zakončení pravoúhlé kapování pravoúhlé kapování přídavný druhový znak pro KVH
21 Povrchová úprava hoblované a fázované broušené a fázované přídavný druhový znak pro KVH
22 Červená a bílá hniloba nepřípustná nepřípustná odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1