Střešní konstrukce s nadkrokevní izolací

Pohledový krov, který vnese do interiéru nevšední vzhled

Stále častěji navrhujeme pohledový krov s nadkrokevní izolací. Pohledový krov dodá interiéru nevšední vzhled, přiznané prvky krovu doplní interiér o krásu dřeva. Návrh takové konstrukce je značně rozdílný oproti běžnému krovu. Při projekci nadkrokevní izolace vzniká v konstrukci spousta detailů, které se často opomíjí a objevují se až při realizaci. V této fázi jsou však některé detaily špatně řešitelné a mohou zkazit výslednou kvalitu celé stavby. Všechno obrábění musí být přesné, aby nevznikaly v interiéru nedokonalé detaily. Díky zkušenostem z mnoha realizovaných projektů s nadkrokevní izolací se rádi pouštíme do atypických a netradičních dřevěných staveb.

Z hlediska tepelně technického je daleko výhodnější vytvoření nadkrokevní izolace, kde se eliminují systematické tepelné mosty, které jsou u mezikrokevní tepelné izolace.

Nadkrokevní izolace může být difuzně otevřená nebo difuzně uzavřená. Pří návrhu střešní konstrukce by se měla vybrat taková izolace, difuzně otevřená nebo uzavřená, která odpovídá ostatním skladbám v domě.