Projekce pozemních staveb

1. Architektonická studie

V architektonické studii se jedná zejména o navržení interiéru celé stavby a umístění dané stavby na pozemek. Záleží na druhu stavby, jak bude architektonická studie obsáhlá. Architektonickou studie projektujeme vždy ve 3D modelu který lépe odráží vzhled a provedení budoucí stavby. Model vytváříme v programu Dietrich´s, který může celý model exportovat do SketchUP modelu. Tento model si můžete doma v klidu otevřít a prostudovat.

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), jak už samotný název dokumentace napovídá, zajišťuje získání stavebního povolení. Zajistíme všechny potřebné podklady pro stavební povolení popřípadě podklady pro ohlášení stavby. Zabýváme se zejména projekcí staveb s dřevěnou konstrukcí, kde zajistíme ucelený a proveditelný návrh. V posledních letech se trend stavitelství ubírá směrem, kde se kombinují tradiční materiály jako dřevo, kámen, cihla (hlína) a sklo. Snažíme se tomuto trendu jít naproti a kombinaci materiálu využívat i v moderní výstavbě. Z každého materiálu využíváme jeho přednosti a eliminujeme slabší stránky. Pro správný návrh budoucího bydlení potřebujeme z počátku znát Vaši představu. Která stačí napsat v několika bodech. Poté Vás náš projektant kontaktuje a vysvětlí další postup.

Konzultace projektů před započetím stavby nejen pro projektanty a architekty

Nabízíme konzultaci projektové dokumentace již ve fázi architektonické studie domu. Vytvoříme výrobní dokumentaci na CNC Hundegger K2i. V praxi se často setkáváme s nevhodným řešením stavby, které celou stavbu v průběhu realizace značně prodražuje.

„Snažíme se navrhovat zdravé stavby ze dřeva a přírodních materiálů, u kterých je zaručena dlouhá životnost“.

Konzultace při tvorbě projektů pro projektanty a architekty

Nabízíme konzultaci projektů a optimalizaci dřevěné konstrukce do technicky a technologicky správného řešení. Stačí nám zaslat rozpracovány projekt, kde vytvoříme výrobní dokumentaci dřevěné konstrukce ve 3D modelu. Při takovém návrhu je daleko přesnější vytvoření rozpočtu.

Získejte projekty pro stavební povolení DSP

Pro získání projektů pro stavební povolení (DSP) nás neváhejte kontaktovat. Společně vše projdeme a nezávazně navrhneme řešení na základě složitosti daného projektu. Vše nastavujeme individuálně, vždy s maximálním ohledem na klienta. Budeme se těšit na spolupráci

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) je vytvořena na základě projektové dokumentace pro stavební povolení, která je doplněna o detailnější informace ohledně charakteristiky celé stavby a jednotlivý konstrukčních řešení. Správně vytvořená DPS je zárukou kvalitní stavby, kde se navrhnou vhodná řešení konstrukcí a eliminují chyby v průběhu výstavby.

4. Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace je značně odlišná od DSP a DPS, zejména ve zpracování. Tuto výrobní dokumentaci dřevěných prvků tvoříme v programu Dietrich´s, který má výstup dat do CNC Hundegger K2i. V tomto programu je vytvořen 3D model konstrukce, který značně eliminuje chyby v porovnání s 2D dokumentací. Tuto dokumentaci rozpracováváme již v průběhu architektonické studie, aby byla u projektu zaručena proveditelnost každého detailu stavby. Každý prvek dostane přiděleno jednotlivé číslo, které slouží jako identifikace prvku pro následnou montáž.

5. Montážní dokumentace

Z výrobní dokumentace vytvoříme montáží dokumentaci, která slouží jako podklad pro montáž. Vytváříme ji tak, aby vše bylo dostatečně přehledné při montáži, a byla zaručena rychlá orientace při skládání konstrukce.