Rámové konstrukce

Rámové konstrukce jsou tvořeny nosnými dřevěnými prvky a opláštěny velkoplošným materiálem z jedné nebo z obou stran. Nosné prvky jsou připevněny ke spodnímu a hornímu pásu, který vytvoří rám.

Tato technologie výstavby je velice rozšířená v moderní výstavbě. Největší přednosti rámové konstrukce je zejména rychlost výstavby, stavba z obnovitelných materiálů, tepelně technické vlastnosti. Velké množství nízkoenergetických a pasivních domů se staví převážně z dřevěné nosné konstrukce, které jsou opláštěny.

Difuzně otevřená a difuzně uzavřená konstrukce

Dřevěné konstrukce se dělí na difuzně otevřené a difuzně uzavřené konstrukce. V posledních letech se stále více prosazuje difuzně otevřená konstrukce. V difuzně uzavřené konstrukci se využívá parobrzdná folie, která se může při montáži, popřípadě během užívání stavby poškodit. Taková konstrukce je zpravidla o něco levnější a nepoužívají se v ní v takové míře přírodní materiály. Naproti tomu u difuzně otevřená konstrukce se používá parobrzdná vrstva, která nejčastěji ve formě OSB desky. OSB deska současně zabezpečuje i ztužení celé konstrukce. V difuzně otevřené konstrukci se daleko více používají přírodní materiály, jakou jsou dřevovláknité desky, konopné izolace a podobně. Volba mezi difuzně otevřenou a uzavřenou skladbou záleží na zvolených materiálech celkové skladby konstrukce.

Moderní výstavba z rámové konstrukce

Trendem moderní výstavby je zejména rychlost výstavby a dopad na životní prostředí. Proto se v moderním stavitelství a architektuře dřevěné rámové konstrukce dostaly do popředí. Ovšem dobře navrhnout rámovou dřevostavbu, aby splňovala všechny požadavky pro zdravé bydlení je předpokladem pro dlouhou životnost celé stavby. Naše projekce se zabývá návrhem i výrobou rámových dřevěných konstrukcí již dlouhá léta. Dlouhodobě spolupracujeme pouze s prověřenými materiály a spolehlivými dodavateli. Celou dřevěnou konstrukci vyprojektujeme ve 3D v programu Dietrich’s, kde se význačně eliminují případné chyby vzniklé přímo při obrábění konstrukce na staveništi Na staveništi se poté pouze skládá konstrukce a oplášťuje.

Nabízíme:

  • projekci, výrobu a montáž rámových dřevostaveb
  • odborné konzultace při tvorbě projektů
  • odborný dohled v průběhu výstavbou dřevostavby
  • odbornou pomoc v případě stavby svépomocí

V projektech se stále více prosazuje dřevo nejen jako nosná část, která je opláštěna velkoplošným materiálem, ale také i jako součást interiéru a exteriéru. Nejčastěji se jedná o pohledový krov, kde se navrhuje nadkrokevní izolace. Tato izolace je velmi specifická jak realizaci tak v návrhu. Při návrhu nadkrokevní izolace čerpáme z naší dlouholeté praxe a neustálém sebevzděláváním. Díky velkému zájmu o návrh, výrobu a realizaci se stále více specializujeme na zajímavé dřevěné konstrukce jako je i nadkrokevní izolace.