Kvalitativní kritéria vzhledu lepených hranolů BSH

Znak výběru1 Průmyslová kvalita – Nsi Pohledová kvalita - Si Výběrová kvalita - ASi
1 Pevně vrostlé suky2,3 přípustné přípustné přípustné
2 Vypadlé a uvolněné suky2,3 přípustné do průměru 20 mm jsou přípustné; při průměru více než 20 mm musí být uzavřeny ucpávkami jsou vyspraveny
3 Smolníky3,5 přípustné do šířky 5 mm přípustné do šířky 3 mm přípustné
4 Napadení hmyzem díry od hmyzu do velikosti 2 mm jsou přípustné díry od hmyzu do velikosti 2 mm jsou přípustné nepřípustné
5 Suky a vadná místa, opravená zátkami nebo „lodičkami“3 není zapotřebí přípustné přípustné
6 Suky nebo smolniky opravené výplňovými materiály3 není zapotřebí přípustné6 přípustné6
7 Dreň přípustná přípustná přípustná, kromě pohledové plochy viditelné vrstvy lamely
8 Šířka výsušných trhlin3,5,7 přípustná přípustná do 4 mm přípustná
9 Změna zabarvení v důsledku zamodralosti a tvrdé začervenalosti a hnědé hniloby v pruzích5 přípustná přípustná do 10 % viditelného povrchu celého konstrukčního dílu nepřípustná
10 Znečištěni5 přípustné nepřípustné nepřípustné
11 Napadení plísní5 nepřípustné nepřípustné nepřípustné
12 Rozteč klínových čepů přípustná přípustná na pohledových plochách lamel musí být vzdálenost min.1 m
13 Opracováni povrchu dodržující stanovené rozměry Ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 1 mm Ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 0,5 mm

2 - přípustná velikost suků dle DIN 4074

3 - bez omezení množství

4 - měření průměru suků odpovídá měření průměru jednotlivých suků u hraněného řeziva dle DIN 4074 - 1 : 2008 - 12, 5 .1 .2.1.

5 - stav při dodání

6 - přetíratelné tmely se musí vyžádat

7 - hloubka trhliny je povolena do 1/6 šířky hranolu, u konstrukčních dílů s plánovaným příčným tahovým namáháním do 1/8 šířky